+49 176 86457662

Shërbimi i Klientit

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

info@era-consulting.eu

Email për aplikantët

bewerbung@era-consulting.eu

+355 69 600 6529

Shërbimi i Klientit

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

info@era-consulting.eu

Email për aplikantët

bewerbung@era-consulting.eu

+355 69 600 6529

Shërbimi i Klientit

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

info@era-consulting.eu

Email për aplikantët

bewerbung@era-consulting.eu

Rreth Era Consulting

European Recruitment Agency

Njihuni me ne.

Une quhem Alida Jata, Themeluese dhe Menaxhere e Era Consulting.

Unë flas shqip, gjermanisht, anglisht dhe pak spanjisht.

 

Studimet Bachelor, i kam përfunduar në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Dega Gjermanisht për Përkthim dhe Interpretim.

 

Që prej vitit 2018, jam e vetëpunësuar si rekrutuese e punonjësve të kualifikuar.

 

Mbështetje nga ERA Consulting

Kush jemi ne?

Era Consulting është  kontakti juaj për rekrutimin  e drejtpërdrejtë të specialistëve të kualifikuar nga vëndet e BE dhe jashtë saj.

Ne rekrutojme specialistët e pershtatshëm per kompanine tuaj.

 

Çfarë është një profesionist?

Profesionist është personi që ka përfunduar formimin profesional ose arsimin e lartë në një fushë të caktuar dhe ka aftësitë, njohuritë dhe përvojën e duhur për të punuar në një fushë të caktuar.

 

Çfarë është mungesa e punëtorëve të kualifikuar?

Mungesa e punonjësve të kualifikuar është një situatë në të cilën kërkesa për punëtorë të kualifikuar në një fushë ose industri të caktuar nuk mund të plotësohet nga oferta ekzistuese. Kjo do të thotë se ka më shumë vende të lira pune sesa aplikantë të përshtatshëm që kanë aftësitë, njohuritë dhe përvojën e kërkuar.

Mungesa e punëtorëve të kualifikuar mund të ketë shkaqe të ndryshme, si p.sh. plakja e popullsisë, niveli i ulët i trajnimit, luhatjet e larta demografike, përshtatja joadekuate ndaj ndryshimeve teknologjike ose kushtet jo të mira të punës.

Mungesa e punëtorëve të kualifikuar mund të ketë pasoja negative për ekonominë dhe shoqërinë, të tilla si produktiviteti më i ulët, cilësia më e dobët, ngarkesa më e lartë e punës, aftësia e ulët për ndryshim ose migrimi i punëtorëve të kualifikuar jashtë vendit.

Për të shmangur ose reduktuar mungesën e punëtorëve të kualifikuar, mund të merren masa të ndryshme, të tilla si trajnimi më i mirë dhe arsimimi i mëtejshëm, mbështetje më e madhe për gratë dhe migrantët, rregullime më fleksibël të punës, përmirësimi i ekuilibrit punë-jetë, dhe kushtet me të mira nga punëdhënësit, rekrutimi i punëtorëve të kualifikuar nga brenda dhe jashtë vendit.

 

Në cilat fusha ka mungesë të forcës puntore?

Ka mungesë të punëtorëve të kualifikuar, veçanërisht në infermieri, zanatci,  IT dhe gastronomi.

 

Si mund të ofroje asistence Era Consulting?

Këtu hyn në lojë “procedura e përshpejtuar e vizave”, që do të thotë se këta punonjës marrin një procedurë më të shpejtë nga autoritetet e emigracionit.

Kualifikimet e huaja mund të  njihen në Gjermani.

Procesi i përshpejtuar i punëtorëve të kualifikuar zgjat 2-3 muaj.

Era Consulting kujdeset për procesin e vizave jashtë vendit dhe gjithashtu ofron kurse gjermane për aplikantët.

 

Çfarë është një proces i përshpejtuar i vizave?

Procedura e përshpejtuar e vizave është një mënyrë për të lehtësuar dhe shkurtuar hyrjen dhe punësimin e punëtorëve të huaj të kualifikuar nga vendet e treta botës së tretë. Procedura mund të aplikohet nga punëdhënësit që kanë një pozicion specifik për një punëtor të kualifikuar nga jashtë. Për ta bërë këtë, ju duhet një autorizim nga puntori profesionist dhe arritja e një marrëveshje me zyrën përgjegjëse të imigracionit.

Autoriteti i imigracionit kontrollon më pas kërkesat për lëshimin e lejes së qëndrimit dhe merr pëlqimin e autoriteteve të tjera, si Agjencia Federale e Punësimit ose zyrat për njohjen e diplomave. Më pas puntori i kualifikuar merr miratimin paraprak, i cili u jep atyre një datë të përshpejtuar për aplikimin për vizë në Ambasadën Gjermane te secilit shtet.

Viza lëshohet brenda tre javësh nga momenti i lënies se takimit në Ambasadë. Procedura e përshpejtuar e vizave synon të zvogëlojë kohën e pritjes dhe punën administrative dhe të ofroje mundësinë më te shpejtë të  tërheqjes së punëtorëve të kualifikuar.


Informacione të mëtejshme, mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm:

Cilat janë profesionet e rregulluara në Gjermani?

 Profesionet e rregulluara janë profesione, hyrja ose praktika e të cilave lidhet me kualifikime të caktuara profesionale të përcaktuara me rregullore ligjore ose administrative. Kjo do të thotë se për këto profesione ju duhet njohja e kualifikimeve të fituara brenda apo jashtë vendit për t’i ushtruar ato në Gjermani. Profesionet e rregulluara në përgjithësi shërbejnë për të mbrojtur shëndetin, sigurinë apo sistemin ligjor të popullatës.

Profesionet e rregulluara përfshijnë, për shembull, mjekë, dentistë, farmacistë, avokatë, noterë, mësues, edukatorë, inxhinierë, arkitektë, zejtarë dhe shumë të tjerë. Lista e profesioneve të rregulluara në Gjermani nuk është shteruese, por mund të ndryshojë në varësi të ndryshimeve ligjore ose kërkesave të tregut të punës. Mund të gjeni një pasqyrë të profesioneve të rregulluara në Gjermani në faqen e internetit të Agjencisë Federale të Punësimit (1.) ose në portalin Njohja në Gjermani (2.).

Aty mund të gjeni edhe informacione për kërkesat, procedurat dhe organet përgjegjëse për njohjen e kualifikimeve tuaja profesionale.

 

Informacion shtese:

Solverwp- WordPress Theme and Plugin