Oferta pune ERA-Consulting

Punëtor Skele

(m/w/d)

që nga dhjetori
Gipser, Bojaxhi

(m/w/d)

që nga dhjetori
Hekurkthyes

(m/w/d)

që nga dhjetori
Murator

(m/w/d)

që nga dhjetori
Shtrues Pllakash

(m/w/d)

që nga dhjetori
Infermier/e

(m/w/d)

që nga dhjetori