• Ne rekrutojmë profesionistë të përshtatshëm•
◦ Shëndetësi ◦ Hotel & Gastronomi ◦ Digjital & IT ◦

Job

groups

Ne bashkëpunojmë ngushtë me cdo klient, që tu sigurojmë kandidatëve punen që ata kërkojnë.

Era Consulting | Guzhinier

Era Consulting | Guzhinier

Era Consulting | IT Specialist

Era Consulting | IT Specialist

Era Consulting | Armaturë

Era Consulting | Armaturë

Era Consulting | Ndihmës Guzhinier

Era Consulting | Ndihmës Guzhinier

Era Consulting | Mjekësi

Era Consulting | Mjekësi

Era Consulting | Puntor Ndërtimi

Era Consulting | Puntor Ndërtimi

Era Consulting | Gastronomi

Era Consulting | Gastronomi

Era Consulting | Bojaxhi

Era Consulting | Bojaxhi

Era Consulting | Infermieri

Era Consulting | Infermieri

Era Consulting | Murator

Era Consulting | Murator